A- A A+

WELFUR

1. Powstanie programu WelFur i jego cele

WelFur - to oparty na nauce program oceny dobrostanu zwierząt. Paneuropejska realizacja WelFur rozpoczęła się w 2015 r. od 10 krajów europejskich uczestniczących w skali pilotażowej. Po wdrożeniu, WelFur okazał się najbardziej zaawansowanym na świecie programem oceny dobrostanu zwierząt, który wdrażany jest na poziomie kontynentalnym.

Uogólniając, program WelFur ma trzy cele:

 • zapewnienie wiarygodnego systemu oceny dobrostanu zwierząt w gospodarstwie opartego na sprawdzonych naukowo środkach i niezależnych ocenach stron trzecich
 • poprawa dobrostanu zwierząt w europejskich fermach zwierząt futerkowych poprzez analizę danych z oceny i edukację rolników
 • zapewnienie konsumentom przejrzystości statusu dobrostanu w europejskich fermach zwierząt futerkowych poprzez publikację danych z oceny.

Protokoły oceny dobrostanu zwierząt futerkowych (norki i lisy) zostały opracowane przez niezależnych naukowców z siedmiu europejskich uniwersytetów. W oparciu o zasady projektu Welfare Quality®, program przyjmuje wielopłaszczyznowe podejście do dobrostanu zwierząt, które uwzględnia wszystkie istotne parametry dobrostanu, w tym pozytywne i negatywne emocje zwierząt, zdrowie, zachowanie naturalne, system utrzymywania zwierząt, karmienie, pojenie, relacja człowiek-zwierzę czy  sposób gospodarowania.

2. List domów aukcyjnych - załącznik.

3. Jak przebiegają wizyty kontrolne i co jest brane pod uwagę przez komisję certyfikującą WelFur?

W trakcie certyfikacji WelFur, ferma odwiedzana jest trzy razy w roku podczas trzech różnych momentów sezonu hodowlanego. Kontrolę przeprowadza przeszkolony komisarz z niezależnej firmy audytorskiej. Komisarze używają jednolitego protokołu, skierowanego na ocenę stanu zwierząt, zarządzania fermą i jej zasobami, by uzyskać całościowy, reprezentatywny obraz dobrostanu zwierząt. Wyznaczone są cztery obszary dobrostanu, które są podzielone na 12 kryteriów i mierzone za pomocą 22 ocen dla norek i 25 dla lisów. Nie wszystkie oceny są brane pod uwagę w każdym z trzech okresów sezonu hodowlanego.

Okresy sezonu hodowlanego dla norek:

 1. Pomiędzy 1 stycznia a 20 lutego – koniec zbierania danych zbiega się z flushingiem
 2. Od 5 maja do 1 lipca – dane zbierane są do czasu odstawienia młodych
 3. Od 23 września do 30 listopada – koniec zbierania danych zbiega się z początkiem okresu usypiania.

Okresy sezonu hodowlanego dla lisów:

 1. Od 1 stycznia do 28 lutego – zbieranie danych obejmuje samce i samice w okresie zimowym przed początkiem nowego sezonu hodowlanego
 2. Od 1 maja do 31 lipca – zbieranie danych obejmuje samice, kiedy większość młodych na fermie ma 4-8 tygodni życia
 3. Od 1 października do 30 listopada – zbieranie danych obejmuje samce, samice i młodzież w trakcie odchowu, przed okresem usypiania.

4. Kryteria oceny

Obszary, kryteria i oceny dla norek

Obszar:

Kryteria:

Oceny:

Moment/Sezon:


KARMIENIE

1.Brak regularnego głodu

Ocena stanu ciała zwierząt (BCS)

1,2,3

2.Brak regularnego pragnienia

Stały dostęp do wody oceniany przez typ systemu pojenia

1,2,3

Sprawność i czystość systemu pojenia

1,2,3


WARUNKI BYTOWE

3.Wygoda

Dostęp do wykotnika

1,2,3

Wygoda w wykotniku

1,2,3

4.Ciepło

Ochrona przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi

2,3

Materiał, z którego zbudowane są klatki i wykotnik

1,2,3

5.Łatwość poruszania się

Powierzchnia i wysokość klatki

1,2,3


ZDROWIE

6.Brak zranień

Stan skóry i ciała

1,2,3

7.Brak chorób

Śmiertelność

1,2,3

Biegunka

1,2,3

Kalectwo/Słabość

1,2,3

Ewidentne choroby

1,2,3

8.Brak bólu pochodzenia antropogenicznego

Metody usypiania

1,2,3

Metody skórowania

1,2,3


BEHAWIOR

9.Behawior społeczny

Obsada klatek

3

Odsadzanie młodych

2

10.Inne zachowania

Stereotypia

1,2,3

Zabawki w klatkach

1,2,3

Wygryzanie futra

1,3

11.Relacje zwierzę-człowiek

Częstotliwość i długość wyjmowania i przenoszenia  z klatek itp.

1,2,3

12. Stan emocjonalny

Test temperamentu

1,2,3

Obszary, kryteria i oceny dla lisów

Obszar:

Kryteria:

Oceny:

OKRES:

KARMIENIE

1.Brak regularnego głodu

Ocena stanu ciała zwierząt (BCS)

1,2,3

2.Brak regularnego pragnienia

Stały dostęp do wody oceniany przez typ systemu pojenia

1,2,3

Ochrona przed przegrzaniem wody pitnej

2,3

Czystość systemu pojenia

1,2,3

Sprawność systemu pojenia

1,2,3

WARUNKI BYTOWE

3.Wygoda

Czystość futra

1,2,3

Obecność półek spoczynkowych

1,2,3

4.Ciepło

Ochrona przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi

2,3

5.Łatwość poruszania się

Powierzchnia podłogi

1,2,3

Wysokość klatki

1,2,3

ZDROWIE

6.Brak zranień

Stan skóry i ciała

1,2,3

Niesprawne poruszanie się

3

7.Brak chorób

Śmiertelność

1,2,3

Biegunka

3

Zapalenie przewodu moczowego

1

Zapalenia w jamie gębowej

3

Zapalenie oczu

3

Ewidentnie chory lis

3

8.Brak bólu pochodzenia antropogenicznego

Metody usypiania

1,2,3

BEHAWIOR

9.Behawior społeczny

Obsada klatek

3

10.Inne zachowania

Zabawki w klatkach

1,2,3

Możliwość obserwowania otoczenia

1,2,3

Wygryzanie futra

1,3

Stereotypia

1,2,3

11.Relacje zwierzę-człowiek

Test karmienia

1

12. Stan emocjonalny

Test temperamentu

1,2,3

Transport żywego lisa

1,2,3

5. Ważność certyfikatu

Certyfikat ważny jest do 31 grudnia roku następnego po zakończeniu wizyt kontrolnych, pod warunkiem, że ferma będzie poddana okresowej wizycie kontrolnej. Przykładowo: wstępny certyfikat WelFur wydany w 2018 r. jest ważny do 31 grudnia 2019r. W 2019 r. następuje jedna wizyta kontrolna, a jej pozytywny wynik przedłuża ważność certyfikatu o następny rok ( do 2020r.).

6. PZHiPZF pomaga rozpocząć proces certyfikacji WelFur:

 • Należy zdeklarować udział swojego gospodarstwa w programie WelFur w biurze PZHiPZF w Tarnowie Podgórnym 61/ 814 70 51, e-mail: sekretariat@pzhipzf.pl
 • Biuro PZHiPZF prześle dane Twojej fermy do Fur Europe.
 • Przedstawiciel Programu WelFur skontaktuje się z hodowcą w celu uzgodnienia terminu audytu.