A- A A+

Zmarł Prof. dr hab. Krzysztof Kostro

Zmarł Prof. dr hab. Krzysztof Kostro

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 12 czerwca 2018 r.
zmarł
Prof. dr hab. Krzysztof Kostro


Profesor Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Prorektor ds. Kadr i Funduszy Inwestycyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 14.00

w Kaplicy Cmentarnej przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie

W osobie Pana Profesora straciliśmy zasłużonego członka naszej społeczności,

cenionego naukowca, specjalistę z zakresu hodowli zwierząt futerkowych,

wychowawcę wielu pokoleń studentów, człowieka pracowitego i życzliwego.

Rodzinie i bliskim Zmarłego Profesora

wyrazy współczucia składają

polscy hodowcy, Zarząd i pracownicy

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kostro urodził się dnia 4 października 1951 r. w Kostrach -Noskach na Białostocczyźnie.
Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Był profesorem zwyczajnym: Katedry Epizootiologii i Klinik Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dorobek naukowy prof. dr hab. Krzysztofa Kostro obejmuje 211 prac naukowo-badawczych, 218 prac referatowych i 75 doniesień na krajowe i międzynarodowe kongresy naukowe oraz autorstwo i współautorstwo 26 podręczników akademickich. Zrealizował  18 projektów badawczych.  Promotor 8 zakończonych przewodów doktorskich oraz recenzent wielu prac na stopień doktora i doktora habilitowanego oraz na tytuł profesora.

Ponadto recenzował wiele prac publikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Członek kolegium redakcyjnego 4 czasopism naukowych oraz członkiem 4 kadencji Rady Naukowej PIW. Inicjator współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi oraz uczestnik szkoleń służby weterynaryjnej.

W latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora ds. Kadr i Funduszy Inwestycyjnych UP w Lublinie oraz członka Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego przy Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Został wielokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora za działalność naukową i dydaktyczną oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej, Naukową Nagrodą Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej. Należał również do Prezydium Regionalnego Wiejskiego Centrum Integracji z Unią Europejską - panelu ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia, współpracującego z władzami województwa lubelskiego przy ocenie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów złożonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej.

Wróć