A- A A+

Ważne Zmiany

Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, Poz. 699) wprowadzone zostały istotne zmiany w opodatkowaniu hodowców zwierząt futerkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznychZmiany te wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku. Dotyczą one tych hodowców, którzy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczają się na podstawie norm szacunkowych dochodu, a których przychód netto w roku 2015 przekroczy równowartość kwoty 1,2 mln Euro. Więcej informacji we wrześniowym wydaniu Kwartalnika.

Wróć