A- A A+

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 19.03.2015r. odbyło się posiedzenie podczas, którego Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ oraz do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Stanisław Kalemba (PSL).
Projekt dotyczy wprowadzenia nowych regulacji w sferze gospodarowania nieruchomościami rolnymi i stworzenia specjalnego rejestru nieruchomości rolnych.
Po zakończeniu pierwszego czytania Komisje powołały podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Leszek Korzeniowski(PO).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych.

Wróć