A- A A+

Przedstawiciele PZHiPZF W Senacie RP

Dnia 3 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W posiedzeniu wzięli udział senatorowie, posłowie  jak również przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, a także osoby reprezentujące inne organizacje rolnicze.

Podczas spotkania została podjęta kwestia rozpatrzenia ustawy o zmianie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. W trakcie rozmowy w/w temacie swoje zdanie na temat wyraził specjalista ds. chorób zakaźnych zwierząt dr Tadeusz Jakubowski.

Oprócz wątku ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, w porządku obrad znalazł się punkt o rozpatrzeniu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kolejnym punktem było rozpatrzenie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Wróć