A- A A+

Przedstawiciele PZHiPZF W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dnia 19 lutego 2015r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, w którym uczestniczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele krajowych rolniczych związków branżowych oraz zaproszeni gości. Podczas spotkania została omówiona bieżąca sytuacja na poszczególnych rynkach rolnych.

W trakcie spotkania przedstawiciele hodowców koni wyrazili swoją opinię na temat dopłat do zasobów genetycznych koni.

Także, przedstawiciele hodowców ryb wypowiedzieli się na temat sytuacji w rybołówstwie oraz przedstawili sugestie, które oczekiwaliby, że zostaną wdrożone w życie.

Przedstawiciel Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, dr Tadeusz Jakubowski w swej wypowiedzi odniósł się do występujących zagrożeń w rolnictwie i w hodowli zwierząt futerkowych.

Wśród zabierających głos byli również przedstawiciele hodowców bydła, plantatorów chmielu oraz producenci warzyw. Każdy z obecnych miał możliwość zabrania głosu, we wskazanej kolejności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wysłuchał wszystkich wypowiedzi zgromadzonych gości oraz odniósł się do wszystkich zapytań.

Ideą spotkania była rozmowa na temat polskiego rolnictwa i cel ten został osiągnięty. Wszyscy jednomyślnie uważają, że podobne spotkania i rozmowy powinny odbywać się  częściej.

 

Wróć