A- A A+

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe PZHiPZF 2018

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe PZHiPZF 2018

W dniach 7-8 września 2018r. w Tarnowie Podgórnym obyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe PZHiPZF 2018 pt.„Hodowla zwierząt futerkowych w aspekcie środowiska naturalnego” połączone  z obchodami Jubileuszu 90- lecia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych

   Cykliczne seminarium organizowane przez PZHiPZF od lat cieszy się dużą popularnością i frekwencją wśród hodowców oraz osób związanych z branżą. W minionym wydarzeniu udział wzięło blisko 200 uczestników, w tym polscy hodowcy zwierząt futerkowych i osoby  działające w sferze rolnictwa, branży i nauki. Zgodnie z założeniem organizatora, tegoroczne prelekcje zostały przeprowadzone przez wybitnych specjalistów a ogół zagadnień przedstawionych podczas wykładów dotyczył szczególnie ochrony środowiska naturalnego a także zachowania dobrostanu zwierząt futerkowych, profilaktyki weterynaryjnej, żywienia zwierząt, wymogów sanitarnych, jak również aktualnych regulacji prawnych dotyczących gospodarstw utrzymujących zwierzęta futerkowe. Wobec powyższego tematyka przedstawiała się następująco:- Działania Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych w sprawie reprezentowania interesów branży, hodowla zwierząt futerkowych w aspekcie środowiska naturalnego, uciążliwości zapachowe na fermach – aspekty praktyczne, hodowla zwierząt futerkowych integralnym elementem zrównoważonego rolnictwa Polski, szkodliwość tworzyw sztucznych dla ludzi i zwierząt, Polska hodowla zwierząt – szanse i zagrożenia, korzystanie z chłodni i klimatyzatorów zgodnie z przepisami ochrony środowiska, zagospodarowanie obornika w aspekcie regulacji prawnych dotyczących działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, rola hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych w zagospodarowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, praktyczne aspekty zwalczania muchówek na fermach mięsożernych zwierząt futerkowych oraz grzybice skóry mięsożernych zwierząt futerkowych. Ze względu na wdrażanie w Polsce programu certyfikacji WELFUR określającego dobrostan zwierząt futerkowych na fermach, organizatorzy zaprosili do wystąpienia głównego koordynatora audytów z firmy audytorskiej Baltic Control, która przybliżyła hodowcom aspekty dotyczące Programu certyfikacji WelFur - Europejskiego programu oceny dobrostanu zwierząt futerkowych. Swoje wystąpienia miały również europejskie domy aukcyjne; NAFA I SAGA FURS zajmujące się sprzedażą skór zwierząt futerkowych. Przedstawiły  one uczestnikom aktualną sytuację na rynku futrzarskim oraz swoje oferty. W rezultacie Ogólnopolskie Seminarium Naukowe PZHiPZF pt. .„Hodowla zwierząt futerkowych w aspekcie środowiska naturalnego” dało hodowcom możliwość poszerzenia swojej wiedzy o najnowsze osiągnięcia naukowe, praktyczne rozwiązania  i wskazówki dla prowadzenia ich gospodarstw w sposób gwarantujący stałe doskonalenie dobrej praktyki hodowlanej a wybitne jednostki patronujące wydarzenie niezwykle uhonorowały i umocniły wartość przedsięwzięcia. Z kolei na pamiątkę Jubileuszu 90-lecia PZHiPZF został wydany i wręczony uczestnikom piękny album, w którym zapisane są dziesiątki lat tradycji hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, osoby, które były prekursorami  jak i działania Związku, który jednoczy hodowców z całego kraju.  PZHiPZF pragnie złożyć serdecznie podziękowania wszystkim uczestnikom seminarium; hodowcom, naukowcom, przedstawicielom Instytucji Państwowych oraz firmom branżowym za udział w naszym corocznym wydarzeniu.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną, przyszłoroczną, pełną nowych doniesień naukowych oraz wiedzy praktycznej edycję Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego PZHiPZF w dniach  6-7 września 2019, które tradycyjnie odbędzie się w Tarnowie Podgórnym.

 

 

g

 

 

 

Wróć