A- A A+

LIST OTWARTY NAUKOWCÓW ZGŁASZAJĄCYCH SPRZECIW WOBEC ZAKAZU HODOWLI ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

Szanowni Państwo,

PZHiPZF o zapoznanie się z listem otwartym pracowników naukowych do Parlamentarzystów,

którzy wyrażają sprzeciw wobec proponowanego w projektach ustaw zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce.

List podpisało 463 naukowców z polskich uczelni i placówek naukowo- badawczych.

Wróć