A- A A+

Letnie aukcje sezonu 2014/2015

Czerwiec to miesiąc wzmożonej aktywności kupców skór zwierząt futerkowych i nadziei Domów Aukcyjnych na kontynuację dobrej sprzedaży skór. To właśnie w tym miesiącu wszystkie Domy Aukcyjne otworzyły się dla klientów, szukając nabywców na kolejne miliony skór. Terminy czerwcowych aukcji praktycznie zazębiały się, nie dając zbytnio odpocząć kupcom. Niewątpliwie dużym ułatwieniem w takiej sytuacji jest niedawno wprowadzony system sprzedaży online, z którego korzysta coraz więcej kupców, w tym także zupełnie nowych klientów w branży, pochodzących głównie z Chin.

Jako pierwsza w czerwcowym harmonogramie aukcyjnym zaprezentowała się SAGA FURS z AMERICAN LEGEND COOPERATIVE i FUR HARVESTERS w dniach 3 -12 czerwca. Była to trzecia aukcja sezonu SAGA FURS a zarazem ósma aukcja całego sezonu. Fińska aukcja zgromadziła około 800 kupców ze wszystkich liczących się rynków. Tradycyjnie najwięcej było kupców z Chin i Hong Kongu. Na aukcji czerwcowej SAGA zaoferowała 3,75 mln skór norczych z czego sprzedanych zostało 3,3 mln skór oraz 798 tys skór lisich i jenocich z czego sprzedanych zostało 680 tys. W porównaniu do ostatniej, marcowej aukcji SAGA FURS, zaobserwować można nieznaczny spadek cen skór norczych o około 10 – 15 % w skórach komercyjnych i o około 5 – 10 % w skórach wysokiej jakości typu velvet. Procent sprzedaży pozostał na dość przyzwoitym, wysokim poziomie, choć w niektórych odmianach kolorystycznych (szafir, palomino i perła) na skóry samców trudniej było znaleźć nabywców.

Czerwcowym aukcjom towarzyszyło duże zainteresowanie hodowców lisów, gdyż podobnie jak na aukcjach wiosennych, w ofercie domów aukcyjnych znalazły się lisy i jenoty.

Niestety, sprzedaż skór lisów srebrzystych nadal jest bardzo kiepska, gdyż poza garstką kupców z Rosji trudno znaleźć na nie nabywców. Oferta lisów srebrzystych (rozm. 0, 20, 30) na aukcji w Helsinkach została sprzedana zaledwie w 37 % uzyskując średnią cenę 95,75 EUR. Znacznie lepiej sprzedawały się lisy niebieskie i cieniste, których oferta została wyprzedana niemal w całości. Uzyskane jednak ceny, podobnie jak w norkach, były o 10 – 15 % niższe w porównaniu do aukcji marcowej. Średnia cena za lisa niebieskiego (rozm. 30, 40, 50, 60) wyniosła 128 EUR, a za lisa cienistego (rozm. 30, 40, 50, 60) 129 EUR. Oferta jenota została wyprzedana w 90 % również po cenach 10 – 15 % niższych od ostatnich notowań, uzyskując średnią cenę 89 EUR.

Drugą w kolejności, czerwcową aukcją sezonu była aukcja KOPENHAGEN FUR, na której zaproponowano blisko 6,5 mln skór.

Dziewiąta aukcja sezonu, a zarazem czwarta w tym sezonie aukcja KOPENHAGEN FUR, odbyła się w dniach 19 – 26 czerwca w stolicy Danii. Spośród 600 obecnych klientów, zdecydowaną większość kupców stanowili Azjaci, w tym 129 nowych klientów z Chin, którzy wcześniej nie uczestniczyli w aukcjach. Podobnie jak w przypadku trzech wcześniejszych kopenhaskich aukcji, również tutaj, kolekcja skór norczych została sprzedana niemal w 100 %, ze średnią ceną 51,5 USD. Spadki cen w zależności od gatunku utrzymywały się w przedziale od 1 % do nawet 19 % w niektórych odmianach kolorystycznych, by ostatecznie odnotować średni spadek na poziomie 10 % w porównaniu do ostatniej aukcji. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się skóry słabszej jakości, których na rynku chińskim jest bardzo dużo. Takie skóry zanotowały wyraźnie gorsze ceny i trudniej było znaleźć na nie nabywców.

Podobnie jak na aukcji kwietniowej, w Kopenhadze kupcy mogli skorzystać ze skromnej oferty lisów hodowlanych w ilości ok 12,5 tys, w tym ok. 10 tys. lisa srebrzystego. Bardzo dobrze wypadła sprzedaż lisa cienistego. Zaledwie 68 sztuk zostało wystawionych na sprzedaż i wszystkie skóry zostały sprzedane uzyskując średnią 55 USD. Kolekcja lisa niebieskiego (1253 szt.) sprzedała się w połowie ze średnią ceną 72 USD. Znacznie gorzej w tym zestawieniu wypadły lisy srebrzyste, potwierdzając tym samym brak zainteresowania tym gatunkiem – sprzedano tylko 25 % kolekcji ze średnią ceną 70 USD.

Dziesiąta aukcja sezonu, a zarazem trzecia i ostatnia w tym sezonie aukcja NAFA, odbyła się na przełomie czerwca i lipca w Toronto. Oferta sprzedaży składała się 3,6 mln skór norczych, skór lisów hodowlanych i skór dzikich zwierząt. Niezmiennie, najsilniej reprezentowane były rynki Chin, Hong Kongu oraz Korei ze wsparciem rynków europejskich.

Jeśli wziąć pod uwagę sprzedaż skór norczych, aukcję w Toronto należy zaliczyć do udanych. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to ostatnia aukcja NAFA w sezonie, kupcy mieli w czym wybierać. Oferta była bardzo zróżnicowana pod względem jakości i rozmiaru i barwy.

Na aukcji zaoferowano kolekcję skór zimowych z dużą ilością skór niewielkich rozmiarów, skóry pokopulacyjne oraz niestandardowe, uszkodzone i o obniżonej wartości. Ofertę sprzedano po stabilnych, zadowalających cenach z nieznaczną tendencją zwyżkową w niektórych gatunkach z krótkim włosem. Wzrost cen sprzedaży odnotowano w odmianach: pastel i kolekcji Blue Iris. Delikatne spadki cen objęły głównie skóry z włosem dłuższym. Podobnie jak w Helsinkach i Kopenhadze, również w Toronto zaproponowano kolekcję lisów hodowlanych. Jednakże wyników sprzedaży również nie można uznać za zadowalające, gdyż sprzedaż nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Spośród oferowanych 25 tys. skór lisów srebrzystych, tylko niecałe 7 tys. znalazło nabywców, co daje średnią na poziomie 27% z uśrednioną ceną ok. 37 USD za sztukę. Trochę lepiej przedstawia się sytuacja z lisami niebieskimi, które osiągnęły poziom sprzedaży 45 % i średnią cenę 91 USD. Rezygnując z aukcji wrześniowej, tą aukcją NAFA zakończyła sprzedaż aukcyjną w tym sezonie. Skóry których nie udało się sprzedać, nadal dostępne są dla klientów w sprzedaży poza aukcyjnej.

Letnie aukcje doskonale odzwierciedlają kondycję i możliwości rynku skór na świecie. Mamy do czynienia z olbrzymią siłą nabywczą kupców z Chin i Hong Kongu przy jednoczesnym regresie rynku rosyjskiego i greckiego związanego z sytuacją polityczną i gospodarczą obu krajów. Taka sytuacja przemawia na korzyść kupców, którzy kupują bardziej wybiórczo, koncentrując się na skórach najlepszej jakości z krótkim włosem a to zdecydowanie wpływa na słabsze ceny pozostałych skór. Nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie sytuacja uległa zmianie. Podaż w dalszym ciągu jest ogromna a klienci, korzystając z sytuacji, coraz bardziej wybredni.

Przed nami dwie kolejne, ostatnie aukcje sezonu 2014/2015, na których ogółem zostanie zaproponowanych ponad 8 mln skór norczych i około 700 tys. skór lisich. Cykl jesiennych aukcji rozpocznie się w Helsinkach w dniach 11 – 15 września a zakończy w Kopenhadze 24 września – 02 października.

Krzysztof Tuczkowski

Wróć