A- A A+

Kongres rolnictwa 2014

Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych na Polskim Kongresie Rolnictwa

14 czerwca 2014 r. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się III Polski Kongres Rolnictwa. Kongres zorganizowano pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego w ramach II Powszechnej Wystawy Krajowej "Konkurencyjna Polska".

Kongres otworzyła Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Główną ideą konferencji było stworzenie platformy do dyskusji i wymiany poglądów na temat polskiego rolnictwa, zagrożeń oraz szans i możliwości jego rozwoju. Spotkanie służyło promocji tak ważnej gałęzi gospodarki jak rolnictwo, a także przedstawieniu najnowszych prognoz i informacji gospodarczych.

Kongres jest wydarzeniem cyklicznym. Składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach w Polsce, głównie stolicach regionów.

Każde wydarzenie składa się z kilku paneli dyskusyjnych dotyczących poszczególnych aspektów rolnictwa, a dodatkowo, w programie konferencji znajdują się panele dyskusyjne poruszające najbardziej aktualne problemy sytuacji rolnictwa w danym regionie, gdzie odbywa się wydarzenie.

W Kongresie wzięli udział znani i cenieni eksperci, przedstawiciele firm i organizacji z branży, instytucji naukowych, rządowych i samorządowych. Tematyką konferencji były m.in.  zagadnienia PROW na lata 2014 - 2020, wspólna polityka rolna oraz rozmowy o eksporcie na skalę światową.  Była mowa o sile branży rolno-spożywczej, polskiej gospodarce wspierającej przedsiębiorców i osiągnięciach polskich firm. Panele tematyczne poświęcone były przede wszystkim obszarom wiejskim głównie w Wielkopolsce.

Partnerem Złotym tego wydarzenia był Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. O obecności naszego związku na tym spotkaniu zdecydowano, ze względu na możliwość przedstawienia szerszemu gronu Hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych jako alternatywy dla polskiego rolnictwa. Prezentację wygłosił dr Tadeusz Jakubowski, który poprowadził również jeden z paneli dyskusyjnych. PZHIPZF reprezentowali prezes Władysław Fortuna, wiceprezes Rajmund Gąsiorek oraz Katarzyna Woźniak zastępca dyrektora biura PZHIPZF.

Podczas konferencji działały stoiska informacyjne firm i instytucji związanych z branżą rolniczą.

Polski Kongres Rolnictwa uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Łany" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wróć