A- A A+

Certyfikacja – audyt wewnętrzny gospodarstw utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe

PZHiPZF jako pierwszy w Polsce wdrożył procedurę przeprowadzania audytu wewnętrznego gospodarstw utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe z wystawieniem odpowiedniego certyfikatu w tym zakresie.

Komisja przeprowadzająca audyt jest reprezentowana przez:

lekarza weterynarii, specjalisty z zakresu chorób zwierząt futerkowych ze znajomością weterynaryjnego prawa administracyjnego (SPIWET), aspektami rozrodu, zdrowia, dobrostanu i bezpieczeństwa zdrowotnego karmy

pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego, z zakładu zajmującego się hodowlą zwierząt futerkowych, sprawami hodowli, technologii chowu, dobrostanu i żywienia
przedstawiciela PZHiPZF organizującego audyt, zajmującego się aspektami w zakresie ochrony środowiska, prawidłowość prowadzonej dokumentacji, merytorycznego przygotowania hodowców poparte odpowiednimi certyfikatami (udział w specjalistycznych szkoleniach)

Certyfikacja ma na celu potwierdzenie dobrej praktyki w chowie i hodowli fermowych zwierząt futerkowych w tym obrót ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, poziom higieny, obsługi weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt, profesjonalnego przygotowania hodowców, zachowania reżimu dotyczącego ochrony środowiska, przygotowania do sytuacji kryzysowych.

Jeżeli, ferma nie spełnia wymagań zawartych w protokole audytu wówczas Komisja certyfikująca gospodarstwo ustala z hodowcą termin dogodny na poprawę stwierdzonych uchybień. Po usunięciu nieprawidłowości hodowca powinien skontaktować się z przedstawicielem PZHiPZF (biuro w Warszawie), w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

Do dnia dzisiejszego większość ferm, które zdecydowały się na audyt wewnętrzny otrzymały ocenę pozytywną, co jest równoznaczne z uzyskaniem certyfikatu. Certyfikat wydawany przez Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych jest akceptowany przez dom aukcyjny Saga Furs.

Serdecznie zachęcam do współpracy.

Klaudia Gołąbek

W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt: tel. 667-777-313 lub adres e-mail: k.golabek@pzhipzf.pl

Wróć