A- A A+

Arbocel Lacti Gel

Szczenięta norek zaczynają pobierać karmę od około 4 tygodnia życia. W tym okresie młode zwierzęta jeszcze nie potrafią pić ze smoczka, a mleka od matki już brakuje. Ta sytuacja może powodować problemy, jak odwodnienie, kanibalizm, upadki.

Arbocel® Lacti Gel został opracowany w celu zwiększenia ilości wody w karmie przy równoczesnym zachowaniu właściwej jej konsystencji.

Badanie przeprowadzone przez dr W. Santema i H. Hissink z Ampart w 2014r. wykazuje ogromną skuteczność Arbocel® Lacti Gelu w dostarczaniu większej ilości wody młodym norkom w kluczowym okresie wzrostu.
Celem pracy było dostarczenie większej ilości wody dla szczeniąt i matek w okresie przejściowym z mleka na stałą karmę.

Charakterystyka próby polowej:

  • Badanie przeprowadzono na typowej fermie norek (> 25.000 samic), w standardowych warunkach eksploatacji

  • Grupa kontrolna bez Arbocel® Lacti Gel, 13 wiat (3786 samic)

  • Grupa próby w tym Arbocel® Lacti Gel, 12 wiat (3515 samic)

  • Grupy były podobne pod względem wieku (młode i samice) i podłożu genetycznym

  • Grupa z Arbocel® Lacti Gel ilość: 5 kg na 1 tonę karmy i średnio 125 l dodatkowej wody (w stosunku 1:25)

  • Karma produkowana w kuchni paszowej (sucha masa 33%; 1250 kcal). Karma składająca się głównie z ryb, drobiu i produktów ubocznych

  • Badanie rozpoczęto 10 maja, a zakończono 15 czerwca

  • Badane grupy były podobne pod względem % samic wykoconych

Pozytywne efekty działania Arbocel Lacti Gel utrzymują się dłużej. 7 lipca z obu grup: kontrolnej i Lacti Gel wybrano 836 młodych samców, podzielono je również wedługg daty urodzenia i zważono.

Wnioski:

Dodatek 0,5% Arbocel Lacti Gel i 125 litrów dodatkowej wody na 1 tonę karmy to:

Znaczny spadek śmiertelności młodych

200 młodych więcej na 1000 samic

Wyższa masa ciała

Można stwierdzić, że dzięki stosowaniu Arbocel® Lacti Gel poprawia się dobrostan zwierząt, szybszy jest wzrost młodych norek, zwłaszcza w okresie przejściowym.
Dodając tak dużą ilość wody obniżamy kaloryczność karmy, co nie jest wskazane dla matek. Dlatego w tym okresie należy dobilansować dawkę dodając np. małą ilość oleju roślinnego.

efekty
Młode same urodzone pomiędzy: Grupa kontrolna – średnia masa (g) Grupa Arbocel Lacti Gel – średnia masa (g) Różnica (g)
17 – 25 kwietnia 1080 1120 40
26-30 kwietnia 1056 1124 67
1-5 maja 932 989 57
>5 maja 808 863 55
Tab. 2. Średnia waga młodych samców – stan na 7 lipca
właściwości
Grupy Całkowita liczba samic i szczeniąt (szt.) Upadki szczeniąt (szt.) Upadki szczeniąt/gniazdo (szt.) Różnica grupy Arbocel Lacti Gel względem grupy kontrolnej Liczba przeżytych szczeniąt/1000 samic (szt.) w grupie Arbocel Lacti Gel
Kontrolna 3786 2231 0,54 - -
Arbocel Lacti Gel 3515 1375 0,34 0,37 200
Tab.1. Efekt działania Arbocel Lacti Gel na liczbę upadków szczeniąt. Pomiary przeprowadzono 10 maja i 15 czerwca.

Wróć