A- A A+

Aktualny protokół polskiego związku hodowców i producentów zwierząt futerkowych obowiązujący podczas audytów gospodarstw utrzymujących zwierzęta futerkowe.

Niniejszy protokół służy do oceny dostosowania ferm zwierząt futerkowych do wymogów prawnych zawartych w prawie krajowym i UE i innych obowiązujących regulacji prawnych oraz wytycznych PZHiPZF

Wróć