A- A A+

O nas

 

Zarząd Związku

W skład Zarządu Związku wchodzi sześć osób, będących członkami naszej organizacji, którzy prowadzą działalność w zakresie hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych. Zgodnie ze statutem, cały Zarząd działa społecznie, nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Delegatów na kadencję, która trwa cztery lata.

Związek jest federacją lokalnych rolniczych zrzeszeń branżowych skupiających hodowców zwierząt futerkowych z całej Polski. W miejscach, gdzie nie funkcjonują organizacje terenowe, hodowcy zapisują się bezpośrednio do struktur Związku.

Przynależność do Związku

Przynależność do Związku to nie tylko liczne korzyści płynące do hodowcy, ale także prestiż, bowiem Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych to jedna z najstarszych organizacji hodowców nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W roku 2018 przypada Jubileusz 90-lecia PZHiPZF.

W celu zapisania się do Związku zapraszamy do kontaktu z biurem PZHiPZF.

Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych organizuje coroczne seminaria dla hodowców. Są to dwudniowe seminaria poświęcone tematyce związanej z:

 • ochroną środowiska
 • dobrostanem zwierząt
 • żywieniem zwierząt
 • profilaktyką weterynaryjną
 • procesem certyfikacji gospodarstw utrzymujących zwierzęta futerkowe
 • regulacjami prawnymi w zakresie hodowli zwierząt futerkowych

Główne cele działalności Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych:

 • Reprezentowanie hodowców zrzeszonych w naszym Związku przed administracją centralną i lokalną
 • Promowanie wiedzy naukowej i praktyki hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych             w Polsce
 • Specjalistyczna pomoc hodowlana (doradztwo w zakresie hodowli, żywienia, profilaktyki weterynaryjnej) dla członków Związku
 • Działalność szkoleniowa: organizacja profesjonalnych seminariów branżowych upowszechniających wiedzę zawodową
 • Współudział w przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz propagowanie humanitarnych metod utrzymania zwierząt
 • Wspieranie krajowych ośrodków naukowych w badaniach z zakresu zwierząt futerkowych

Popularyzacja wiedzy zawodowej poprzez publikowanie specjalistycznego, ogólnopolskiego kwartalnika