A- A A+

Naturalna utylizacja - ochrona środowiska

Ekologiczne aspekty hodowli zwierząt futerkowych

Jedną z wielu funkcji ferm mięsożernych zwierząt futerkowych jest ich korzystne oddziaływanie na środowisko poprzez rolę w utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego. Fermy mięsożernych zwierząt futerkowych to istotne ogniwo gospodarki rolnej, jako sposób zagospodarowania ubocznych produktów poubojowych, dlatego istnienie takich hodowli ma znaczenie utylizacyjne. Zwierzęta żywione są produktami poubojowymi z ubojni drobiu oraz zakładów przetwórstwa rybnego. Hodowla zwierząt futerkowych potrafi w ciągu roku zutylizować 400 000 ton ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i 3.  Sprawność utylizacyjna ferm waha się od 77% do 94,9%. Wyjaśnić można to na przykładzie 100 ton odpadów poubojowych, które trafiły na fermę, z nich powstało od 5t do 21t w postaci tłuszczu i tuszek zwierząt futerkowych, a reszta odpadów przekształciła się w obornik i w skóry.

Produkt finalny czyli uzyskana skóra- jej naturalny sposób wytworzenia, proces biologicznego, całkowicie niegroźnego dla otoczenia rozkładu czyni skórę produktem całkowicie bezpiecznym dla środowiska. 

Jej utylizacja, niezależnie od sposobu, przebiega bez emisji do środowiska szkodliwych związków chemicznych, czego nie można powiedzieć o wyrobach sztucznych. Okrycia i wyroby wykonane z surowców sztucznych, niesłusznie zwane ekologicznymi, mają niekorzystny wpływ na środowisko z chwilą podjęcia prób ich utylizacji. Rozkład produktów sztucznych trwa zazwyczaj kilkaset lat. Podsumowując, produkcja skór naturalnych na fermach zwierząt futerkowych jest swoistą formą ochrony środowiska. Warto tę wiedzę rozpowszechniać.

Głęboko zamrożone produkty uboczne pochodzące z ubojni drobiu.
Świeże produkty odpadowe