A- A A+

O nas

Zarząd Związku jest pięcioosobowy złożony z członków naszej organizacji, którzy jednocześnie są hodowcami mięsożernych zwierząt futerkowych. Zgodnie ze statutem, cały Zarząd działa społecznie, nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Delegatów, a kadencja trwa cztery lata.

Przynależność do związku

Przynależność do Związku to nie tylko liczne korzyści płynące do hodowcy, ale także prestiż, bowiem Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt futerkowych to jedna z najstarszych organizacji hodowców nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

W celu zapisania się do Związku zapraszamy do kontaktu z biurem PZHiPZF.

Związek jest federacją lokalnych organizacji skupiających hodowców w całej Polsce. W miejscach gdzie nie funkcjonują organizacje terenowe, hodowcy zapisują się bezpośrednio do struktur Związku.

Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych organizuje coroczne seminaria dla hodowców. Są to dwudniowe seminaria poświęcone aktualnym problemom hodowli i mówiące o:

 • ochronie środowiska

 • dobrostanie

 • żywieniu

 • profilaktyce weterynaryjnej.

Główne cele działalności Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych:

 • Reprezentowanie hodowców zrzeszonych w naszym związku przed administracja centralną i lokalną

 • Promowanie wiedzy naukowej i praktyki hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych w Polsce

 • Specjalistyczna pomoc hodowlana (doradztwo w zakresie hodowli, żywienia, profilaktyki weterynaryjnej) dla członków związku

 • Działalność szkoleniowa: organizacja profesjonalnych seminariów branżowych upowszechniających wiedzę zawodową

 • Współudział w przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz propagowanie humanitarnych metod utrzymania zwierząt

 • Wspieranie krajowych ośrodków naukowych w badaniach z zakresu zwierząt futerkowych

 • Popularyzacja wiedzy zawodowej poprzez publikowanie specjalistycznego kwartalnika