Deprecated notice: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in system/modules/core/library/Contao/Database/Mysql.php on line 54
#0 [internal function]: __error(8192, 'mysql_connect()...', '/home/www/vhost...', 54, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Database/Mysql.php(54): mysql_connect('localhost:3306', 'c114pzhipzf', 'nvgdLJM!4')
#2 system/modules/core/library/Contao/Database.php(73): Contao\Database\Mysql->connect()
#3 system/modules/core/library/Contao/Database.php(156): Contao\Database->__construct(Array)
#4 [internal function]: Contao\Database::getInstance()
#5 system/modules/core/library/Contao/System.php(106): call_user_func(Array)
#6 system/modules/core/library/Contao/User.php(85): Contao\System->import('Database')
#7 system/modules/core/classes/FrontendUser.php(70): Contao\User->__construct()
#8 system/modules/core/library/Contao/User.php(147): Contao\FrontendUser->__construct()
#9 [internal function]: Contao\User::getInstance()
#10 system/modules/core/library/Contao/System.php(106): call_user_func(Array)
#11 index.php(42): Contao\System->import('FrontendUser', 'User')
#12 index.php(442): Index->__construct()
#13 {main}
Dobrostan - PZHiPZF
A- A A+

Dobrostan zwierząt futerkowych

Dobrostan zwierząt można zdefiniować w różny sposób. W powszechnym użyciu są dwie definicje:

„Stan pełnego zdrowia psychicznego i fizycznego zwierzęcia, gdy pozostaje ono w harmonii z otaczającym środowiskiem” (Hughes, 1976);

„Stan zwierzęcia, który znajduje odbicie w próbach aktywnego dostosowania się do środowiska” (Broom, 1985).

Obydwie definicje są opisowe, odnoszą się relacji zwierzę – środowisko. W przypadku zwierząt użytkowanych przez człowieka, a do tej grupy zaliczamy hodowlane zwierzęta futerkowe, na hodowcę spada odpowiedzialność za zapewnienie im odpowiedniego poziomu dobrostanu.  Wymaga to aktywnego działania od hodowcy i jest ujęte w tzw. „zasadzie 5 wolności”, zapewniającej zwierzętom minimum odpowiednich warunków:

  • możliwość swobodnego powstania
  • możliwość swobodnego położenia się
  • możliwość swobodnego obrócenia się
  • możliwość swobodnego przeciągnięcia się
  • możliwość swobodnego wykonywania czynności behawioralnych

W  hodowli zwierząt futerkowych działania  w zakresie zapewnienia zwierzętom odpowiedniego poziomu dobrostanu, przy uwzględnieniu powyżej przedstawionych zostały zapisane w Rekomendacji Rady Europy, Komisji Stałej Europejskiej Konwencji o Ochronie Zwierząt Hodowlanych, przyjętej w Strasburgu, 22 – 25 czerwca 1999 r.  Rekomendacja obejmuje system odpowiednich pomieszczeń dla zwierząt, profilaktyki, opieki i żywienia zwierząt futerkowych.

Zalecenia Rekomendacji dotyczą następujących zagadnień ogólnych:

  • opieka i dozór nad zwierzętami,
  • ogrodzenia, pomieszczenia i urządzenia fermowe,
  • warunki utrzymania,
  • warunki uboju

Integralną część Rekomendacji stanowią załączniki  określające specyficzne potrzeby każdego gatunku zwierząt futerkowych (lisów pospolitych i polarnych, jenotów, norek, tchórzy hodowlanych, nutrii i szynszyli).

Nasze prawodawstwo także dostosowało się do tych założeń. Znalazło to miejsce w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 167, poz. 1629, z dn. 25.09.2003., z późniejszymi zmianami), gdzie są podane minimalne warunki utrzymania zwierząt futerkowych. Rozporządzenie to jest równocześnie aktem wykonawczym Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami).