A- A A+

Certyfikacja

Dlaczego certyfikacja ferm prowadzona przez audyt wewnętrzny PZHiPZF jest tak ważna dla polskiej hodowli zwierząt futerkowych?

Certyfikacja gospodarstw utrzymujących zwierzęta futerkowe, przeprowadzona przez Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, jest formą audytu wewnętrznego. Ma ona na celu pomoc hodowcom w spełnieniu podstawowych wymogów prawa dotyczących ich hodowli w zakresie bioasekuracji ferm, obrotu ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, dobrostanu, prowadzenia dokumentacji itp.Takie przygotowanie w znacznym stopniu ułatwi odbycie urzędowych kontroli inspekcyjnych. Komisja, przeprowadzająca audyt, składa się z grupy fachowców, wskazanych przez Zarząd Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Każde gospodarstwo otrzymuje certyfikat po spełnieniu wymagań zawartych w protokole audytu.

Gospodarstwa posiadające certyfikat wydany przez PZHiPZF będą wzorcowymi. Spełnienie wymagań protokołu kontrolnego zwykle podnosi poziom hodowli, a tym samym wpływa na lepszą jakość skór i lepszy wynik ich cen sprzedaży na aukcjach.

Jednakże, certyfikacja jest przeprowadzana nie tylko w celu osiągnięcia lepszych wyników sprzedaży, ale także po to, żeby przedstawiciele władz lokalnych i krajowych, nie mogli nam zarzucić braku przestrzegania jakichkolwiek przepisów w zakresie hodowli i ochrony środowiska. Każdy członek PZHiPZF powinien chcieć uczestniczyć w takim audycie, który wpływa na postrzeganie hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Jesteśmy jedyną dziedziną rolnictwa, która dobrowolnie poddaje się takiej formie kontroli. Zarząd Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych apeluje do wszystkich hodowców, a tym samym zachęca do zapisów na certyfikowanie gospodarstwa. Jedynie taka forma oceny może świadczyć o wysokiej jakości produkcji i przestrzegania porządku prawnego.

Certyfikacja ma również wpływ na decyzje polityczne dotyczące regulacji prawnych istotnych dla przyszłości hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Nie mamy samych przyjaciół. Zdecydowanie łatwiej jest prowadzić negocjacje mając do zaprezentowania standardy przewyższające inne działy hodowlane. Szczególnie w sytuacji gdy rośnie liczba bardzo agresywnych ugrupowań, które dążą do likwidacji hodowli w Polsce. Często temat wykorzystywany jest do rozgrywek politycznych i w fałszywym świetle nagłaśniany przez niektóre media. Chcemy chwalić się hodowlą z 87-letnią tradycją. Dlatego zapraszamy do certyfikowania gospodarstw utrzymujących zwierzęta futerkowe. Powinno być to w dobrze rozumianym interesie każdego hodowcy.

Dlatego zachęcamy do audytu gospodarstw.